Har du en gave til museet?

Alta Museum får mange henvendelser fra personer som ønsker å donere gjenstander eller foto. Vi er svært glade og takknemlige for alle slike henvendelser som kan bidra til å utvikle museets samling.

Alle gjenstander som foreslås til Alta Museums samling vurderes i en egen inntakskomite. Komiteen vurderer blant annet om gjenstanden er relevant for Altas lokalhistorie, om museet har lignende objekter i samlingen, utstillingspotensiale, og om museet har plass til å forvalte gjenstanden forsvarlig. Ofte er det gjenstandens historie som gjør den interessant for museet, og siden vurderingene blir gjort på grunnlag av opplysninger fra giver er det viktig at vi får vite mest mulig om de foreslåtte gjenstandene. 

Har du en gjenstand du tror kan være av interesse for Alta Museum? Ta kontakt med konservator Lena Karlstrøm på telefon + 47 94 89 95 73 eller epost leka@altamuseum.no.

Gave til samlingen?
Gave til samlingen? Foto: Anne Klippenvåg Pettersen / Alta Museum.