Kulturhistoriske bygninger

Kulturhistoriske bygninger

Alta Museum forvalter åtte stående kulturhistoriske bygninger, i tillegg til tre demonterte bygninger som lagres innendørs.

Stabburene i Lille Lerresfjord.
Stabburene i Lille Lerresfjord. Foto: Hans Christian Søborg / Alta Museum

Stabburene i Lille Lerresfjord 

Det største av de tre byggene er egentlig et lite bolighus bygd rundt år 1900. De to mindre stabburene stammer fra andre halvdel av 1800-tallet, og alle tre er dermed fredet av Sametinget som sjøsamiske kulturminner. Byggene er utført i laftet flatøkset tømmer fra Bekkarfjord og Lerresfjord, og overlevde andre verdenskrig ved at de under evakueringshøsten ble demontert og fraktet opp på fjellet.

Molfornesskjåen i Kvibydalen.
Molfornesskjåen i Kvibydalen. Foto: Merete Ødegaard / Alta museum

Molfornesskjåen

Molfornesskjåen i Kvibydalen ble bygd på andre halvdel av 1800-tallet. Byggeteknikken er stavverk, noe som kan tyde på at Molfornesskjåen opprinnelig ble brukt til tørking og oppbevaring av mat. Skjåens bortgjemte plassering langs elva kan ha bidratt til at den overlevde nedbrenninga under andre verdenskrig. 

Olufsen tunet på museumsområdet.
Våningshuset på Olufsentunet. Foto: Anne Klippenvåg Pettersen / Alta Museum

Olufsentunet

Olufsentunet i Hjemmeluft stammer fra gjenreisningstida og ble bygd på slutten av 1940-tallet. Tunet består av et våningshus og tre mindre bygninger: To uthus og restene etter «kåken», den første provisoriske boligen på tunet etter krigen, bygd i påvente av et permanent hjem.

Rafshodestua

Rafshodestua i Hjemmeluft består av to deler, den eldste delen del av huset ble bygd på slutten av 1870-tallet, og et tilbygg av flyplassplank stammer fra rundt 1946. Rafshodestua sto i Rafsbotn til 1993 da stua ble oppmålt, merket og flyttet til utendørs lagring på museumsområdet i Hjemmeluft.

Demonterte bygninger lagret innendørs

Aronneshuset ble bygd av flyplassplank fra Alta lufthavn rett etter andre verdenskrig. Frem til 1998 sto dette huset i Tyttebærveien 9 på Aronnes, da ble huset oppmålt, merket og flyttet til museets fjernlager i Øvre Alta.

Skiferstua fra Langvann ble bygd i perioden 1900-1940 og ble ikke brent under andre verdenskrig. Flyttet av Alta Historielag til museets fjernlager i 1979. 

Tysk ammunisjonslagerbu, bygd 1940-45 av tyskerne på Elvebakken. Flyttet til Autsi og brukt som uthus ved hytte. Gitt til museet og flyttet til museets fjernlager i Øvre Alta i 1996.