Fra kofter og elvebåter til sjeldne fossiler

En museumssamling består av kilder som forteller alt fra lokalhistorie og personhistorier, til verdenshistorie og museumshistorie. Samlingen forteller også hva som har blitt ansett som viktig å ta vare på gjennom tiden.

Vårt mål er at Alta Museums samling skal formidle Altas mangfoldige lokalhistorie.

Alta museums samling.
Fra Alta museums samling. Foto: Alta Museum

Alta Museums samling består av over 3000 gjenstander og over 6500 fotografier. I tillegg forvalter vi åtte stående kulturhistoriske bygninger og fjorten båter. I samlingen finnes alt fra møbler, fotografier, tekstiler, interiør, bøker, lydopptak, fiskeutstyr og mineraler, til den over hundre år gamle båten M/K Vally. De fleste av museets gjenstander er fra 1900-tallet, med hovedvekt etter 1950. Dette er en konsekvens av nedbrenningen av Finnmark under andre verdenskrig, da store deler av vår kulturarv gikk tapt.

Museets fotosamling består hovedsakelig av private fotografier donert til museet. Fotografier er uvurderlige tidsvitner som gir oss ny informasjon, tilfører kontekst og bringer oss nærmere menneskene fra fortiden. 

Samlingen er vår felles kulturarv og tilhører oss alle, derfor arbeider museet aktivt med å gjøre hele vår samling tilgjengelig på Digitalt Museum. I museets samlingsforvaltningsplan kan du lese mer om samlingen, vårt arbeid og museets videre planer for samlingen:

Alta Museums samlingsforvaltningsplan 2016-2020