Samlingene

Alta Museums samling skal være representativ for Altas lokalhistorie og mest mulig tilgjengelig for alle. Her kan du fordype deg i det som finnes i og utenfor våre magasiner og lese om våre planer fremover for bevaring av vår samling.

Foto fra samlingen
Fra samlingen. Foto: Anne Klippenvåg Pettersen og Ann-Silje Ingebrigtsen / Alta Museum