Bryst

Brukes om menneskefigurer avbildet med bryst.

Menneskefigur Foto: Karin Tansem