Kalv

Elg, rein eller ubestemt hjortedyr som ut fra sin relative størrelse kan antas å forestille kalver. 

Reinkalv Foto: Karin Tansem