Kalv

Kalv

Elg, rein eller ubestemt hjortedyr som ut fra sin relative størrelse kan antas å forestille kalver.