Hånd/Fingre

Hånd/Fingre

Brukes om menneskefigurer avbildet med tydelige hender og/eller fingre.