Partiell

Brukes om figurer der motivet ikke synes fullført, uavhengig av om det tolkes som intensjonelt eller av andre årsaker.