Spyd

Spyd

Gjenstand som synes å forestille spyd.