Spyd

Gjenstand som synes å forestille spyd.

Mennesker med spyd Foto: Heidi Johansen