Hund/Ulv

Hund/Ulv

Figurer som synes å avbilde hund eller ulv, det er ellers vanskelig å bestemme hvorvidt en figur forestiller hund eller ulv ut fra dens utforming