Hund/Ulv

Figurer som synes å avbilde hund eller ulv, det er ellers vanskelig å bestemme hvorvidt en figur forestiller hund eller ulv ut fra dens utforming

Hund eller ulv Foto: Karin Tansem