Bue

Gjenstand som synes å forestille bue.

Reinjeger med pil og bue Foto: Karin Tansem