Trugespor

Trugespor

Figurer som synes å avbilde spor etter truger og dermed antyder menneskelig tilstedeværelse.