Helleristning

Brukes om alle bergkunstfigurer skapt ved å hogge, slipe eller skjære i bergflaten.

Ole Pedersen 9 Foto: Karin Tansem