Ubestemt gjenstand

Gjenstand som ikke er mulig å identifisere nærmere.

Menneske med ubestemt gjenstand Foto: Heidi Johansen