Hogd

Helleristninger skapt ved å hogge i bergflaten. Alle helleristninger som så langt er funnet i Alta er hogde figurer

Ole Pedersen 9 Foto: Karin Tansem