Hogd

Hogd

Helleristninger skapt ved å hogge i bergflaten. Alle helleristninger som så langt er funnet i Alta er hogde figurer