Tromme

Gjenstand som synes å forestille tromme.

Menneske med tromme Foto: Karin Tansem