Tromme

Tromme

Gjenstand som synes å forestille tromme.