Fullt uthogd

Figur der motivet er avbildet gjennom en sammenhengende uthogd flate.

Bjørnefigur Foto: Karin Tansem