Ubestemt dyrespor

Dyrespor som ikke er mulig å knytte til noe spesielt dyr, hverken ut fra form eller kontekst.

Ubestemte dyrespor Foto: Heidi Johansen