Klover

Klover

Brukes om elg, rein eller ubestemt hjortedyr avbildet med klover.