Klover

Brukes om elg, rein eller ubestemt hjortedyr avbildet med klover.

Elg med klover Foto: Karin Tansem