Overlapping/Overhogging

Brukes om figurer som overlapper med andre figurer. Noen figurer har så stor grad av overlapping at de i Bergkunstarkivet behandles som en enkelt figur. En del slike figurer viser også overhogging, det vil si at de overlappende figurene har blitt til på ulike tidspunkt og de nyere figurene er da hogd oppå de eldre. I mange tilfeller er det imidlertid vanskelig å avgjøre med sikkerhet om overlappende figurer er blitt til på denne måten og hvilke som i så tilfelle ble laget først.

Figurer som overlapper Foto: Karin Tansem