Sikksakklinje

Linje utformet som et sikksakkmønster.

Sikksakklinjer Foto: Karin Tansem