Elg

Figurer som synes å avbilde elg.

Elgfigur Foto: Renate Martinussen