Sverd

Gjenstand som synes å forestille sverd.

Mennesker med sverd Foto: Karin Tansem