Sverd

Sverd

Gjenstand som synes å forestille sverd.