Harpun

Gjenstand som synes å forestille harpun.

Seljakt med harpun Foto: Karin Tansem