Harpun

Harpun

Gjenstand som synes å forestille harpun.