Zoomorf

Brukes om dyr og dyrelignende figurer. I bergkunstarkivet brukes betegnelsen zoomorf også om dyresporfigurer og bjørnehi da disse også antyder dyrs tilstedeværelse. 

Elg med klover Foto: Karin Tansem