Bjørnehi

Figurer som synes å avbilde bjørnehi og dermed antyder tilstedeværelse av bjørn.

Bjørnehi med bjørnespor Foto: Karin Tansem