Fangstgjerde

Fangstgjerde

Figur som kan tolkes som gjerde, mest sannsynlig brukt som fangstinnretning.