Menneske

Figurer som synes å avbilde mennesker.

Menneskefigur Foto: Karin Tansem