Menneske

Menneske

Figurer som synes å avbilde mennesker.