Reinspor

Figurer som synes å avbilde reinspor og dermed antyder tilstedeværelse av rein. Tolkningen av disse som reinspor baseres som regel på at de opptrer i sammenheng med reinfigurer.

Reinsporene kan være vanskelig å se, men er bak føttene til reinsyret i midten. Foto: Heidi Johansen