Reinspor

Reinspor

Figurer som synes å avbilde reinspor og dermed antyder tilstedeværelse av rein. Tolkningen av disse som reinspor baseres som regel på at de opptrer i sammenheng med reinfigurer.