Ubestemt dyrehode

Brukes om båtfigurer avbildet med dyrehode i forstavnen som ikke er mulig å bestemme nærmere.

Båt med ubestemt dyrehode Foto: Karin Tansem