Ubestemt dyrehode

Ubestemt dyrehode

Brukes om båtfigurer avbildet med dyrehode i forstavnen som ikke er mulig å bestemme nærmere.