Ski

Gjenstand som synes å forestille ski.

Skigående jeger Foto: Karin Tansem