Forlenget ripe

Forlenget ripe

Brukes om båtfigurer der ripas linje er forlenget slik at den stikker ut forbi skroget i en eller begge ender av båten.