Fugl

Figurer som synes å avbilde fugler.

Fuglefigur Foto: Karin Tansem