Elghodestav

Elghodestav

Gjenstand i form av en lang stav med elghode i enden.