Elghodestav

Gjenstand i form av en lang stav med elghode i enden.

Menneske med elghodestav Foto: Heidi Johansen