Klubbeformet

Gjenstand som ikke lar seg bestemme nærmere, annet enn at den er formet som en klubbe.

Menneske med klubbe? Foto: Karin Tansem