Bjørnespor

Figurer som synes å avbilde bjørnespor og dermed antyder tilstedeværelse av bjørn. I de fleste tilfeller baseres tolkningen av disse som bjørnespor på at de opptrer i sammenheng med bjørnefigurer.

Bjørnehi med bjørnespor Foto: Karin Tansem