Fisk

Figurer som synes å avbilde fisk

Kveitefiske Foto: Heidi Johansen