Ubestemt dyr

Figurer som synes å avbilde dyr uten at det er mulig å bestemme nærmere ut fra figurenes utforming.

Ubestemt dyr Foto: Karin Tansem