Fotspor/Såle

Figurer som synes å avbilde fotsåler eller fotspor etter mennesker og dermed antyder menneskelig tilstedeværelse.

Fotsåler Foto: Karin Tansem