Rein

Figurer som synes å avbilde rein.

Reinfigur Foto: Heidi Johansen