Bjørn

Figurer som synes å avbilde bjørn.

Bjørnefigur Foto: Karin Tansem