Sel

Figurer som synes å avbilde sel.

Sel Foto: Karin Tansem