Bjørnunge

Bjørnefigurer som ut fra sin relative størrelse kan antas å forestille bjørnunger.