Ubestemt hjortedyr

Ubestemt hjortedyr

Figurer som synes å avbilde en form for hjortedyr. Mest sannsynlig er det da elg eller rein, men ikke mulig å bestemme nærmere ut fra figurenes utforming.