Kontur med innfyll

Brukes om figurer framstilt slik at en eller flere linjer sammen utgjør en ytre kontur, samtidig som det har blitt hogd ut ytterligere formasjoner (innfyll) innenfor konturen. Innfyll kan forekomme i mange varianter og gjerne flere i en og samme figur.

Bildet under viser et eksempel på en konturfigur med infyll hvor en del av området innenfor konturen er hogd som en sammenhengende flate:

Elgfigur Foto: Renate Martinussen

Innfyll forekommer gjerne i form av en eller flere linjer:

Rein med linjeinnfyll Foto: Karin Tansem

Innfyll i form av mindre prikker finnes også:

Rein med klover Foto: Karin Tansem