Kontur med innfyll

Brukes om figurer framstilt slik at en eller flere linjer sammen utgjør en ytre kontur, samtidig som det har blitt hogd ut ytterligere formasjoner (innfyll) innenfor konturen. Innfyll kan forekomme i mange varianter og gjerne flere i en og samme figur.

Bildet under viser et eksempel på en konturfigur med infyll hvor en del av området innenfor konturen er hogd som en sammenhengende flate:

Innfyll forekommer gjerne i form av en eller flere linjer:

Innfyll i form av mindre prikker finnes også: