Linje

Figur der motivet er avbildet gjennom en eller flere enkle linjer.

Enkelt utformet rein Foto: Lars Joar Julsrud