Elgspor

Figurer som synes å avbilde elgspor og dermed antyder tilstedeværelse av elg.