Hval

Figurer som synes å avbilde hval.

Hvalfigur Foto: Karin Tansem